Acrylic & Gel Nails

Acrylic Full Set .....................................................................................$42 & up

Acrylic Full Set with Gel Polish.............................................................$52 & up

Acrylic Refill..........................................................................................$30 & up

Acrylic Refill with Gel Polish.................................................................$42 & up

Gel Full Set...........................................................................................$52 & up

Gel Full Set with Gel Polish..................................................................$62 & up

Gel Refill...............................................................................................$42 & up

Gel Refill with Gel Polish......................................................................$52 & up

Acrylic Overlay......................................................................................$40 & up

Pink & White Full Set............................................................................$70 & up

Pink & White Refill................................................................................$60 & up