Acrylic & Gel Nails

Acrylic Full Set .....................................................................................$35 & up

Acrylic Full Set with Gel Polish.............................................................$50 & up

Acrylic Refill..........................................................................................$25 & up

Acrylic Refill with Gel Polish.................................................................$37 & up

Gel Full Set...........................................................................................$45 & up

Gel Full Set with Gel Polish..................................................................$57 & up

Gel Refill...............................................................................................$35 & up

Gel Refill with Gel Polish......................................................................$47 & up

Acrylic Overlay......................................................................................$35 & up

Pink & White Full Set............................................................................$60 & up

Pink & White Refill................................................................................$45 & up