Acrylic & Gel Nails

Acrylic Full Set .....................................................................................$43 & up

Acrylic Full Set with Gel Polish.............................................................$53 & up

Acrylic Refill..........................................................................................$31 & up

Acrylic Refill with Gel Polish.................................................................$43 & up

Gel Full Set...........................................................................................$53 & up

Gel Full Set with Gel Polish..................................................................$63 & up

Gel Refill...............................................................................................$43 & up

Gel Refill with Gel Polish......................................................................$53 & up

Acrylic Overlay......................................................................................$41 & up

Pink & White Full Set............................................................................$71 & up

Pink & White Refill................................................................................$61 & up